Tēriņu uzskaites platforma TEV
Reģistrējies
vai arī
draugiem.lv
Mājas Kontakti Ienākt Ienākt
Neesi reģistrējies? Reģistrēties

Mani Tēriņi lietošanas noteikumi.

 • 1 Vispārīgie lietošanas noteikumi
 • 1.1 Maniterini portāla — www.maniterini.lv (turpmāk — Maniterini portāls) lietošanas noteikumi nosaka Maniterini portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, nosacījumus, ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.
 • 1.2 Maniterini portāls piedāvā visiem interneta lietotājiem bezmaksas tēriņu uzskaites sistēmu, tās brīvu lietošanu un datu analizēšanu.
 • 1.3 Jebkuram interneta lietotājam ir tiesības saņemt šajos Maniterini portāla noteikumos minētos interneta pakalpojumus, ja tādējādi netiek skartas citu personu tiesības.
 • 1.4 Reģistrētiem Maniterini lietotājiem, kuriem ir izveidots savs lietotāja konts, bez pakalpojumiem un iespējām, kas ir pieejami pārējiem nereģistrētiem interneta lietotājiem Maniterini portālā, ir pieejama tēriņu uzskaites sistēma, kurā lietotājs var uzskaitīt savus individuālos tēriņus, kā arī menedžēt un analizēt tos.
 • 1.5 Maniterini patur tiesības izdarīt grozījumus Maniterini portāla lietošanas noteikumos, tos publicējot šādā interneta adresē: http://www.maniterini.lv/rules. Interneta lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Maniterini portāla lietošanas noteikumus.
 • 2. Maniterini lietotāja konta reģistrācija un slēgšana
 • 2.1 Lai kļūtu par Maniterini lietotāja konta īpašnieku (reģistrētu lietotāju), ir jāaizpilda reģistrācijas anketa Maniterini portālā. Maniterini nepārbauda lietotāja sniegtās informācijas pareizību, taču, konstatējot nelikumības, lietotājam izmantojot citas personas datus, Maniterini ir tiesīgs likvidēt lietotāja kontu un informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.
 • 2.2 Lietotājs apņemas paturēt noslēpumā un neizpaust citām personām savus Maniterini lietotāja konta piekļuves datus. Lietotājam nekavējoties jāinformē Maniterini pa e-pastu [email protected] gadījumā, ja lietotāja konts ir atvērts bez lietotāja atļaujas vai, ja tam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis.
 • 2.3 Visi reģistrētie Maniterini lietotāju personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
 • 2.4 Maniterini lietotāja personas dati kā vārds un citi personas dati, ja tādi tiek sniegti, netiek izpausti trešajām personām bez lietotāja piekrišanas, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, ja tos pieprasa LR izziņas iestādes.
 • 2.5 Aizmirstot savu lietotāja konta paroli, lietotājs to var atgūt šajā adresē http://www.maniterini.lv/forgot_password .
 • 2.6 Ja lietotājs nepiekrīt Maniterini portāla lietošanas noteikumiem un nevēlas turpmāk lietot Maniterini lietotāja konta pakalpojumus, viņš var atteikties no lietotāja konta, nosūtot no reģistrācijas anketā norādītās e-pasta adreses attiecīgu pieprasījuma vēstuli uz Maniterini e-pasta adresi [email protected] Pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas par lietotāja konta dzēšanu visi lietotāja personas dati nekavējoties tiks izdzēsti no datu bāzes.
 • 2.7 Maniterini ir tiesīgs slēgt lietotāja kontu bez lietotāja piekrišanas, ja lietotājs neievēro Maniterini lietošanas noteikumus. Šajā gadījumā visi lietotāja personas dati tiks dzēsti.
 • 3. Autortiesības, informācijas un satura materiālu publicēšana
 • 3.1 Maniterini portāls neuzņemas jebkādu atbildību par lietotāja pārpublicēto informāciju no citiem materiāliem.
 • 3.2 Maniterini portāla lietotāji piedāvātos tēriņu uzskaites pakalpojumus var izmantot tikai nekomerciālos nolūkos.
 • 3.3 Materiāla ievietotājs Maniterini portālā ar tēriņa uzskaites faktu apstiprina, ka tas ir ievietotā materiāla autors vai ka tam ir nepieciešamā autora atļauja ievietot informāciju.
 • 3.4 Materiāla ievietotājs Maniterini portālā ar tēriņa uzskaites faktu apstiprina, ka piekrīt ievadīto datu izmantošnai lietotāju kopīgās statistikas aprēķināšanā.
 • 3.5 Maniterini portāla lietotāji apņemas neievietot datus, kas neatbilst normatīvajiem aktiem un sabiedrībā vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām (piemēram, pornogrāfiska satura materiālus, vardarbību saturošus materiālus, materiālus, kas propagandē alkohola, narkotiku u.c. apreibinošu vielu lietošanu, u.c.). Datus aizliegts ievietot reklāmas vai komerciālā nolūkā.
 • 3.6 Maniterini portāla lietotājs, kas datus ievietojis, atbild par datos attēloto personu pretenzijām par datu ievietošanu un pretenzijām saistībā ar autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem.
 • 3.7 Maniterini portāls patur tiesības nepieciešamības gadījumā dzēst portālā ievietotos datus bez iepriekšēja brīdinājuma
 • 3.8 Maniterini nav atbildīgs par zaudējumiem, ja lietotāja konts un saturs, tai skaitā lietotāja ievadītie dati Maniterini portālā tiek izdzēsts vai daļēji bojāts Maniterini netīšas darbības rezultātā vai trešo personu ļaunprātīgas vai prettiesiskas rīcības gadījumā.
Uzgaidiet...